En allians är en grupp av spelare som går samman och bildar en pakt, spelarna i pakten binder sig till vissa gemensamma bestämmelser som i en fungerande allians följs av alla alliansen medlemmar, en gemensamm bestämmelse för de allra flesta allianser är att man inte anfaller någon som är med i samma allians som man själv är med i. Allianser sätter ofta up fler regler och fungerar troligen på ett demokratiskt vis vilket innebär att man ibland får stå tillbaks och låta gruppen avgöra även om man inte är nöjd med beslutet. Det är dock lönsamt att gå med i en allians för vid en attack mot dig så har du förhoppningsvis hela alliansen sammlade styrka där, redo att backa upp dig.

För att gå med i en allians så måste du bli inbjuden av den allians du vill vara med i, inbjudan hittar du i din ambassad och således behöver du en ambassad för att kunna ta emot och acceptera inbjudningar. När du blivit medlem i en allians kan du förutom översikten/allians presentationen dessutom se forumet, attacklogen, nyheterna och dina alternativ, du kan dessutom se hur aktiva alliansens övriga medlemmar är, detta markeras efter varje medlems namn på allians presentationen blå (inloggad), grön (inne senaste 24 timmarna), gul (inne senaste 3 dygnen), röd (inne de senaste 7 dygnen) och grå (inte inne de senaste 7 dygnen).

 

Att starta en egen allians

Vill du starta en egen allians så behöver du en ambassad som har minst nivå 3 samt folk i närheten att bjuda in till din allians. Med en ambassad på nivå 3 kan du ta in 9 medlemmar, därefter så kan du ta in ytterligare 3 medelemmar för varje niv du uppgraderar din ambassad. Som skapare av alliansen har du rättigheten att ändra alliansens namn, bjuda in nya spelare, sparka spelare, styra alliansens utrikesdiplomati, ändra allians beskrivningen, länka till ett forum (externt eller internt) samt dela ut rättigheter till andra spelare i alliansen. Vid nivå 20 är ambassaden helt uppgraderad och rymmer då 60 medlemmar, tänk på att det är dyrt att bygga upp sin ambassad till nivå 20, vissa alliansen kräver skatt av sina medlemmar för att kunna bygga upp sin ambassad.

Många allianser har en eller flera vingar. En vinge är en allians  som räknas som del i en annan allians, alliansen och vingen hjälper varandra och har ofta ett gemensamt forum. En vinge kan uppstå av olika orsaker, det kan vara platsbrist i den nuvaranda alliansen eller ochså vill man dela in sina medlemmar efter position på kartan.

 

 Rivning av ambassaden!

Har du platsbrist i din by kan det vara intressant att överväga att riva ambassaden. Vill man så kan man bygga upp ambassaden i en annan by, det räcker nämligen med en ambassad för att täcka alla din byar. Det är dock inte nödvändigt att bygga upp ambassaden igen, även om du river den så kommer du fortfarande vara medlemm i din allians, du kan dock inte göra några val angående alliansen om du saknar ambassad.

Är det så att du skulle äga en ambassad och ha en egen allians så kommer dina medlemmar att vara kvar i alliansen även om ambassadenblir riven av motståndare, desvärre kan du inte ta in nya medlemmar om det inte finns några lediga platser.

 

Relation med andra allianser

Du kan som ledare för din allians välja att integrera med en eller flera andra allianser, ofta sker detta mellan jämnstora allianser som ligger förhållandevis nära varandra och har ett eller flera gemensamma mål som dom jobbar för att nå.

Två allianser kan sluta en allians med varandra – detta innebär att båda parter binder sig att inte anfall varandra samt att hjälpa varandra med blandannat defensiva trupper och smidiga råvarubyten.

Två allianser kan ochså skapa en IAP:s med varadra – IAP står för Icke Aggressions/Attack Pakt. Dessa allianser kommer inte att hjälpa varadra men eftersom ingen av dom kan få övertaget i en strid så vill dom inte heller fortsätta slåss. IAP:ser skapas även då två krigande allianser slutit fred med varandra.

Två allianser kan gå i krig med varandra – dom förklarar då öppet krig mot varandra och trupperna kommer att vandra och murbräckorna kommer att rulla. En allians som är i krig kan ta hjälp av sina allinas-pakter både på den defensiva och den offensiva sidan.

***

Annonser

Dessa två trupper är ditt artilleri och byggs i verkstaden. För att bygga en verkstad så krävs en akademi på nivå tio och en huvudbyggnad på nivå 5.

Murbräckor kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 1 och akademin minst nivå 10.

Katapulter kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 10 och akademin minst nivå 15.

 

Samlingsplats – att låsa målet

För att skicka i väg sina katapulter och murbräckor så behöver man en samlingsplats. Murbräckorna kommer, oavsett nivå på samlingsplats, automatiskt att anfalla stadsmur/jordvall/pallisad. Katapulterna kan vid vissa nivåer på samlingslatsen däremot ställas in så att dom skitar på specifika mål. Samlingsplats nivå 1 – slumpvalt mål. Samplingsplats nivå 3 – bageri, järngjuteri, järngruva, lergrop, magasin, murbruk, skogshuggade, sågverk, vetefält eller vetekvarn. Samlings plats nivå 5 – silo eller magasin. Samlingsplats nivå 10 – akademi, ambassad, barack, handelskontor, hjältens egendom, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, samlingsplats, smedja, stall, stor barack, stort stall, tornerplats, vapenkammare, verkstad eller världsunder. Observera att vid högre niver kan givetvis mål som låses vid lägre nivåer ochså låsas. När samlingsplatsen når nivå 20 så kan man låsa två av målen under samma attack. Målen grotta, fälla och stenhuggare kan aldrig låsas. Om målet låses på en byggnad som inte finns kommer katapulterna automatiskt att anfall ett slumpvalt mål.

Om man vill katapultera grotta, fälla eller stenhuggare så får man helt enkelt välja ”slumpvald” som mål och hoppas på det bästa, byggnaderna i sig går alltså att katapultera men målet kan inte låsas. Katapulter attackerar inte heller stadsmur/jordvall/pallisad, vill man riva denna så får man använda sig att ett par murbräckor.

 

Murbräckor – så fungerar dom

Murbräckorna används endast för att riva stadsmur/jordvall/pallisad, dessa bör skickas tillsammans med ett infanteri/kavalleri, har motsåndaren mycket trupper kan det vara bra att svepa byn några gånger med infanteri/kavalleri innan man skickar med murbräckorna.

Romarnas stadsmur är lättast att riva, dess fördel är att den ger det högsta skyddet mot infanteri och kavalleri. Germanernas jordvall är svårast att förstöra men den ger å andra sidan ett jämförelsevis dåligt skydd. Gallernas pallisad kommer någonstans mitt emellan vad det gäller både rivning och skydd.

 

Katapulter – Strategi och taktik vid anfall

1 – Att sätta sin motståndares trupper ur funktion. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När katapulterna sedan kommer dit så bör deras mål vara silo, bageri och vetefält, när dessa slås ut kommer nybyggda trupper inte ha något att äta och således svälta till döds. Lämpliga mål där efter är huvudbyggnad, samlingsplats, barack, stall och verkstad, även akademin, magasin och residens kan vara bra att slå ut.

2 – Att förhindra sin farm från att växa. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Om man plannerar att ha den man katapulterar som farm så är det ju ingen hit att slå ut silo/magasin/råvarufält/byggnader som höjer råvaruproduktionen. Man bör då istället satsa på huvudbyggnaden, när nivån på den sjuker går det trögt att bygga och sedan när den slås ut helt kan man inte bygga någon annan byggnad. Det kan därefter vara nyttigt att ta ut baracker, stall, verkstad och samlingsplats om byggnaderna finns. Att katapultera på slumpvald för att träffa grotta eller fälla rekomenderas bara om dessa byggnader är ett stort problem, i annat fall låt bli eftersom det är troligare att du vid slumpvalt mål kommer att träffa råvarufälten.

3 – Att anfalla för att senare ta över byn. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Du vill inte förstöra för många byggnader eftersom dessa kommer att bli dina så småning om. Ett lämpliga mål att välja är givetvis residens eftersom du inte kan ta över byn förens de är borta, vidare är det även smart att slå ut samlingsplats, baracker, stall och verkstad, så att nya trupper inte kan skickas eller byggas.

4 – Att anfalla en huvudstad. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När man anfaller en huvudstad så är det ofta med målet att förstöra för motståndaren då man inte kan ta över byn. Silo och bageri är lämpliga första mål, även huvudbyggnaden är att rekommendera liksom samlingsplats, baracker, stall, verkstad, magasin, marknadsplats och råvarufält. Vid anfall av huvudstad som man sedan inte tänkt farma går det utmärkt att slumpa efter stenmurare, grotta och fälla, då man ändå kommer vilja förstöra alla byggnader så småning om.

 

Att bli anfallen av katapulter

Om du blir anfallen av en spelare och denna skickar med katapulter så kommer det troligen att märkas på truppernas hastighet, katapulterna tillhör ju som bekant de långsammare enheterna i spelet, förutsättningen är dock att du ser anfallet i god tid och inte ett par minuter innan för då vet du inte hur länge trupperna har varit ut och knallat. Det bästa vid anfall med katapulter är att ha trupper i byn som försvarar emot katapulterna annars kommer du sedan att ha en mycket trasig by. Läs mer om försvar av din by här.

Om du har någon form av artilleri i en by som blir anfallen så bör du lämpligen flytta dessa eftersom varken murbräckor eller katapulter har några vidare försvarsvärden.

*

Anfaller du en by med katapulter/murbräckor så kommer dom rent försvarsmässigt att räknas som infanteri. Det är alltså motståndarens försvarsvärde mot infanteri som du kommer att få räkna med även mot ditt artilleri.

*

Fälla

Fällan är en försvarsbyggnad som endast kan byggas av den person som har valt att spela som galler. Romare och germaner får klara sig utan fällor, inte heller natarerna har några fällor. Fällan är till för att fånga fientliga trupper som attackerar byn. Då man byggt byggnaden så kan man träna 10 fällor per nivå, således kan man som mest hålla sig med 200 fällor. Varje fälla rymmer en krigare.

Fientliga trupper kommer att fastna i fällorna då dom attackerar byn, det går inte att undvika utom i de fall då man har fler trupper med sig än vad det finns fällor men då måste man ha anfallit i attackläget och inte plundringsläget.

Ex 20 krigare anfaller i attackläget, i byn finns det 5 fällor, 5 krigare kommer fastna men släpps lösa av de övriga krigarna som ochså är med i anfallet. Om det där emot finns 20 fällor i byn så kommer alla 20 krigarna fastna i fällorna och inte komma loss.

 

Trupper som sitter fängslade äter vete av den spelare som äger fällorna, varje soldat äter den veteranson som är specifik för just hans truppslag. Ägaren till fällorna kan inte döda de fångar som sitter där utan endast behålla dom i utpressningssyfte eller släppa dom fria. De spelare som äger trupperna kan välja att döda sina trupper (detta görs i från samlingsplatsen). Vill man inte döda sina trupper utan istället få dom fria så måste man anfalla igen, anfallet måste ske i attackläge och inte i plundringsläge. Vem som helst kan befria fångarna, det spelar ingen roll vilken stam man tillhör och det spelar heller ingen roll om det är ens egna fångar i fällorna.

Ex. Person 1 plundrar person 2 och trettio av hans trupper fastnar i fällorna, person 1 har inte tillräckligt med egna trupper för att anfalla igen och frige sina trupper, person 2 vägrar släppa fångarna. Person 1 pratar då md person 3 som gör ett lyckat anfall (i attackläget) mot byn och släpper då loss person 1 trupper.

Om den som äger fällorna släpper fångarna så kan 1/2 av fällorna repareras, om fångarna däremot blir fria genom ett lyckat anfall så kan endast 1/3 av fällorna repareras.

 

 

Grotta

Det finns inga krav för att bygga en grotta så alla kan göra det. Grottan är en passiv försvarsbyggnad men den är fortfarande en utmärkt hjälp, särskilt bra är den för den spelare som ännu inte har fått råd att bygga upp sina försvarstrupper. Grottan är till för att gömma undan lite resurser när byn blir anfallen. Råvarorna i grottan kan inte bli stulna. Det bör dock observeras germanerna har en plundringsbonus som gör att grottan i den byn dom anfaller bara gömmer 2/3 av råvarorna, germaner kommer alltså ta 33% av de resurser som finns i grottan. Observera ochså att oavsett nivå på samlingsplatsen så kan man inte låsa målet för katapulterna på grottan.

Grottan rymmer vid nivå 10 totalt 1000 råvaror, förutom hos gallerna, deras grotta är nämligen dubbelt så stor. När en grotta nått nivå 10 så kan man bygga ytterligare en.

Läs mer om försvar av byn här.

 

*

För mer om olika byggnader:

Byggnadsöversikt del 1 & Byggnadsöversikt del 2

*

Se även Byggnadsöversikt del 1.

Lite som kan vara värt att nämna om olika byggnader. Byggnaderna kan delas in i tre kategorier: ekonomisk byggnader, militära byggnader och byggnader som bygger upp byns infrastruktur.

 

Ekonomiska byggnader

Detta är de byggnader som ger din by resurser, hit räknas råvarufälten samt byggnaderna vetekvarn, murbruk, sågverk, järnguteri och bageri. Det är dessa byggnader som ger dig råvaror och på så sätt en möjlighet att utveckla resten av din by.

Militära byggnader

Hit hör alla byggnader som gör det möjligt för dig att bygga och utveckla din armé, det inkluderar följande byggnationer: akademi, baracker, vapenkammare, smedja, samlingsplats, tournerplats, stall, fälla, hjältens egendom, verkstad, stort stall, stor barack och jordvall/palliasd/stadsmur.

Infrastruktur

Här hittar du de byggnader som bygger upp din infrastruktur, alltså de anläggningar som anses vara nödvändiga för att din by ska fungera. Framför allt avses byggnader som främjar transport och information, men hit hör ochså byggnader som bidrar till fastighetsstruktur, lagar, politik och bebyggelse. Här hittar du följande byggnader: ambassad, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, stenhuggare, stadshus, handelsplats, skattkammare, grotta och världsunder.

Huvudstadens påverkan på byggnation

En av dina byar är din huvudstad, när du startar spelet så kommer din första by automatiskt att vara huvudstad. Vill du ha en annan stad som huvudstad så får du bygga ditt palats i den utvalda staden, gå sedan in på palatset så hittar du en grön länk ”Gör denna by till din huvudstad”. När man sedan gjort en by till huvudstad kan valet inte ångras, enda möjligheten är då att riva palatset och bygga upp det på nytt i en annan by.

Vissa byggnader kan inte byggas i huvudstaden andra kan endast byggas i huvudstaden. Stenmuraren är en sådan byggnad, den kan bara byggas i din huvudstad och om du skulle byta huvudstad efter att ha byggt stenmuraren så kommer denna byggnad att försvinna. Det finns ochså byggnader som inte kan byggas i huvudstaden, byggnaderna stort stall och stor barack hör dit och om du gör en by som rymmer någon av dessa två byggnader till huvudstad så kommer dom att försvinna. Inte heller byggnaden skattkammare kan byggas i din huvudstad.

Tänk ochså på att om du byter huvudstad så kommer alla råvarufält som är uppgraderade högre än till nivå tio att försvinna (nivån sjunker till nivå 10 igen).

En hjälte är en soldat som du måste ha om du vill annektera en oas. Oaser är landområden som ger din by en ökad produktion av en eller två råvaror.

För att skapa dig en hjälte så behöver du byggnaden hjältens egendom, här inne så kan du träna en av dina trupper (vilket kräver att du forskat fram och byggt minst en soldat). Trupper med högre startvärden är givitvis starkare och bättre som hjältar än dom som har lägre värden, men ju bättre trupper dessto längre återupplivningstid och dessutom högre kostnad för träning och återupplivning. Återupplivning innebär att du kan återskapa en hjälte som dött i strid detta iställer för att träna en helt ny. Totalt kan man ha tre hjältar, men bara en aktiv åt gången, då hjälten dör kan man välja vilken av sina hjältar man vill återuppliva, har man bara en kan man välja att återuppliva denna eller träna en ny.

 

Oaser finns det åtta olika sorter av, dessa ger följande ökningar: 25% trä, 25% lera, 25% järn, 25% vete, 25% trä + 25% vete, 25% lera + 25% vete, 25% järn + 25% vete eller 50% vete. Om du vill ta över en oas så krävs det att byggnaden hjältens egendom är på minst nivå 10 då kan du ta över en oas, vill du ta över yttreligare en oas så ska byggnaden upp på nivå 15 och för att ha tre oaser så ska byggnaden ha nivå 20. Oaserna måste dessutom ligga inom en radie av tre rutor från din by (alltså inom din kartbild på 7×7 rutor).

I början av spelet så bor det vilda djur i oasen, klicka på oas på kartan så får du reda på vilka djur som bor där utan att scouta. För att ta över oasen så måste djuren dödas och hjälten ska överleva. Har en annan spelare redan tagit över oasen så kan du i din tur ta över den från honom/henne, då måste du först förgöra alla försvarande trupper och därefter så anfaller du med din hjälte. Antalet anfall med hjälten avgörs av hur många oaser försvararen redan äger, vid 3 oaser räcker det med en attack, vid 2 oaser behövs det två attacker och vid 1 oas krävs det tre attacker.

 

Hjälten kan användas till annat än att ta över oaser, när han är ute och krigar så tränar han upp sin skicklighetsnivå och för varje nivå han stiger så får han 5 erfarenhetspoäng dessa används sedan för att träna upp hans fem färdigheter.

En hjälte har följande färdigheter: offensiv [ökar hjältens attackvärde], defensiv [ökar hjältens försvarsvärde], off-bonus [ökar arméns attackvärde, då hjälten attackerar med armén], def-bonus [ökar arméns försvarsvärde, då hjälten försvarar ihop med armén] och regeneration [ökar hjältens regenerationshastighet]. (Regeneration innebär att hjälten vid skada läker och återskapas)

Observera då det gäller hjältar:

*Uppgraderingar i smedja eller vapenkammare inte stärker hjältens nivå, oavsett när dessa uppgraderingar ägde rum.

*Hjälten kan inte bära med sig något byte.

*Hjälten rör sig med den hastighet som hans typ av soldat har (ex så går en hjälte som är tränad från theutates blilxt snabbare än en som är träbnad från en imperiesoldat).

*Det går inte att göra murbräckor, katapulter, nybyggare, scouter eller administratörer till hjältar.

*Oavsett by antal så kan du bara ha en aktiv hjälte.

*Om hjälten skickas till en annan av dina byar som förstärkning så kommer du kunna skicka ut honom på attacker därifrån, underförutsättning att du i denna by har byggnaden hjältens egendom.

Kulturpoäng

Kulturpoäng, förkortat KP eller CP ( för eng culture points), är en sorts restriktion som begränsar antalet byar man kan skaffa sig samtidigt. Man kan se ur många kulturpoäng man tjänar per timme i sitt palats/residens. Varje byggnad man bygger ger ett visst antal kulturpoäng och ju mer man uppgraderar byggnaden dessto fler kulturpoäng kommer den att producera per timme, detta med undantag av produktionsfälten som inte producerar fler poäng per timme då dom uppgraderas högre än nivå 10.

Då bygger sina två första nya byar, alltså by 2 och 3, så behöver man inte ägna så stor vikt åt kulturpoängen dessa kommer troligen ha nått en tillräckligt hög nivå ändå, även vid utvecklandet av eran fjärde by så lär ni inte behöv vänta särskilt länge på att komma upp i rätt nivå. Där efter blir det jobbigare men då har du troligen ochså resurser att bygga byggnader som ger dig mer kulturpoäng. Vill man ha ännu mer kulturpoäng än dom man får av att bygga och uppgradera sina byggnade så kan man bygga ett stadshus. I stadshuset kan man hålla fester och dessa ger en ökad nivå kulturpoäng, en liten fest ger 500 KP och en stor fest ger 2000 KP. Det kan även nämnas att kulturpängen påverkar senatorer/hövdingar/stamledare vid övertagandet av en by.

Se lista över hur mycket kulturpoäng dina byggnader ger här: http://help.travian.se/index.php?type=faq&mod=532&s=500

Nya byar

Grunda en ny by: Förutom tillräckligt med kulturpoäng så behövs det en tom ruta på kartan och 3 nybyggare, dessa kan byggas i ett palats eller residens med nivå 10, fler nybyggare kan även byggas vid palats nivå 15 och 20 eller residens nivå 20. När du sedan byggt tre nybyggare (dom är dyra) så behöver du 750 enheter av varje råvara att ta med dig till den nya by.

Att ta över en by: för att ta över en annan spelars by så behöver du en administratör, denne forskar du fram i din akademi (måste vara nivå 20) du måste ochså ha en samlingsplats på nivå 10 (endast nivå 5 för germaner). När du sedan forskat fram din aministratör så kan du skapa en i palatset/residenset vid samma nivå som nybyggare, observara att om du skapat nybyggare på en nivå så kan du inte skapa en administratör på samma nivå. Administratören skickar du till den by du vill ta över, tänk bara på att byn får inte vara en huvudstad, residens/palats måste vara förstört och du ska ha tillräckligt med kulturpoäng, dessutom bör du ha dödat motståndarens trupper. När lojaliteten i byn är nere på 0% så försvinner din administratör och byn är din.

 

Slutspel (end game) på travian fungerar så som beskrivs nedan.

Det börjar när admin över spelet beslutar att ronden hållit på tillräckligt länge (ofta runt när den första spelaren har 90 byar) då stängs servern för nya spelare. Samtidigt så kommer ett NPC folk in i spelet, ”Natarerna”. De har massiva arméer som man måste arbeta tillsammans för att nedgöra.

 

Skattkammare och artefakter

Om man förstör natarernas skattkammare och sedan skickar ett lyckat normalanfall från sin egen by (obs, byn ska ha en skattkammare med nivå 10) så kommer man få den artefakt som fanns i natarernas skattkammare. Den förvaras i din skattkammare och om någon attackerar dig och förstör den, får han artefakten. Skattkammaren kan byggas vid huvudbyggnad nivå 10 i en by som inte är huvudstad, vid nivå 10 så finns det plats för en artefakt. Under slutspelet kan alla se vem som har vilken artefakt, man klickar på en ny länk som kommer komma upp i skattkammaren, här kan man även se vilken stad som har ett världsunder och vilken nivå det är på.
Det finns fem ”typer” av artefakter (kan varriera beroende på server). Artefakterna är följande typer: byggnadernas hållbarhet femdubblas, handelsmännen kan bära dubbelt så mycket, trupperna dubbelt så snabba, spionerna är 5 gånger så bra eller truppernas veteåtgång halveras.
Utöver dessa fem så finns det på vissa serverar ochså en artefakt som heter byggnadsplan och denna artefakt behövs för att bygga ett världsunder. Saknas denna byggnadsplan så kan en allians som har en artefakt av varje annan ”typ” bygga ett världsunder, det spelar ingen roll vem i alliansen som bygger värdsundret. När världsundret når nivå 100, så vinner den spelaren ronden. Om man förlorar en artefakt i alliansen så kommer byggnationen av världsundret att stanna av tills man har alla artefakter igen.

På vissa servrar kan ett världsunder bara byggas i utvalda natarbyar och man måste då ta över dessa byar för att kunna bygga upp världsundret där. I dessa byar gäller följande: det finns två nya byggnader som man kan bygga stor silo och stort magasin, trupper stationerade i någon av de fem byarna kommer bara att kosta hälften av deras normala kostnad i vete, de fem byarna kan inte på något sätt göras till huvudstäder, plus-funktionerna ”NPC-handel” och ”slutför produktionen och utforska denna by omedelbart.” kommer inte att vara tillgängliga, för att ta över en av de fem byarna måste man förstöra världsundret och residens/palats (om byn redan är ägd av en annan spelade), världsundret ökar inte populationen eller lojaliteten.

 

Natarer

Natarerna är som sagt ett NPC-folk, där npc står för non playing caracter (icke spelande karaktär). Natarerna kan och kommer också att attackera byn med världsundret i. Styrkan på attackerna kommer att öka i styrka beroende på världsundrets nivå, det kommer att komma en attack på var 5:te nivå, d.v.s. 5, 10, 15, och så vidare. Från nivå 95 och uppåt kommer det komma en attack per nivå. Natarerna kan vid lyckade attacker ochså ta tillbaka sina byar. Om man klickar på världsundret så kan man se när nästa attack på alla de fem byarna kommer att komma. Det kan även tilläggas att alla spelare scoutas av natarerna i början av slutspelet.

Natarerna tillhör inte någon utav spelets tidigare kända stammar utan är ett eget folk med egna enheter. Natarerna kan bygga följande enheter. Infanteri: Pikeman, Thorned Warrior och Guardsman. Spårare: Birds Of Prey (en fågel så den går inte att skydda sig mot genom egna spårare). Kavalleri: Axerider och Natarian Knight. Artilleri: Warelephant och Ballista. Administratör: Natarian Emperor. Nybyggare: Settler.

Kika på deras trupper här: http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=460

Spelet slutar alltså då en spelare har byggt sitt världsunder till nivå 100.

*

Nedan: bild på en by med ett världsunder under byggnation.

världsunder

I spelet så finns det byar som har en annorlunda förldening av fälten än det som är standrard, ex så kan en by ha 9c eller 15c. C:et står för det engelska ordet crop=vete. För mer information om fördelning av fälten se avsnittet byggnadsöversikt.

Vetebyar är ju särskilt eftertraktade på travian eftersom där kan man hålla många trupper när man väl fått byn uppbyggd och fälten utvecklade. Det finns ingen markering på kartan som visar vart det ligger en veteby utan man får helt enkelt trycka på varje ruta för att se fördelningen av fälten, den här metoden är inte svår men den är jobbig och tidskrävande.

 

Utanför spelet finns det hjälpsidor som visar vart man kan hitta den veteby som ligger närmast sin egen by.

Kika in på den här sidan för att se hur en gratis vetesökare kan se ut: http://asite.110mb.com/cropfinder.php

Det bör observeras att det enligt travians regler inte är tillåtet att använda sig av tilläggsprogram som utför automatiska åtgärder eller orsakar kännbar server-användning.

*

Vill du använda den gör så här:

1. Välj server

2. Skriv in din bys kordinater

3. Välj hur många rutor bort du kan tänka dig att vetebyn får ligga

4. Välj typ av veteby 9/15c

5. Välj minsta oasbonus [alltså hur många oaser som ska ligga i närheten, väljer du minst 0% kommer du även få reda på byar som har högre oasbonus]

6. Välj hur du vill få vetebyarna sorterade (efter avstånd) eller (efter oasbonus)

7. Tryck ”serch”

Resultatet dyker nu upp och här kan du se all intressant information om vetebyn:

* dess kordinater * avstånd till din by * vilken typ av by det är (9/15c) * oas bonus * vem som äger byn (om någon gör det) * invånare i byn (om byn ägs) * allians (om byn ägs) *

 

Att bygga upp en veteby

Det är precis lika dyrt att bygga upp en veteby som det är att bygga upp vilken annan by som helst, det ska dock betänkas att det kommer ta mycket längre tid att få i ihop råvaror eftersom byn har färre fält med trä, lera och järn. Detta bör man framförallt ha i åtanke då man bygger upp en 15c, eftersom man i denna by bara har ett fält vardera av trä, lera och järn. Produktion på varje fält vid nivå 10 är 200 enheter/timmen och bygger man sedan upp murbruk/sågverk/järnguteri till max så kommer man upp i 250 enheter/timmen och mer än så kommer du inte producera i en by med 15c (om man inte skaffar sig en oas). Ta det lugnt med uppbyggnaden av vetefälten i början om du inte hade tänkt byta bort vetet mot andra enheter, vilket om det ska vara lönsamt kräver att du bygger ut din marknadsplats ganska ordentligt. Om så inte av fallet så låt veteproduktionen ligga lite under din övriga produktion och utveckla den först när du börjar få trupper. När man bygger upp en veteby så måste man vara beredd på att skicka råvaror från en annan by, särskilt om den veteby men har är en 15c.

Om det är så att man bara har en by och vill ha en andra by som veteby så bör man tänka till ordntligt om man överväger att skaffa en 15c. Personligen så tycker jag man gör klokare i att välja en 9c som sin andra by om man har den möjligheten, detta eftersom en by av den här sorten är lättare att bygga upp då den producerar fler enheter trä, lera och järn per timme. Tänk på att även när hela din by är uppbyggd så kommer du fortfarande behöva trä, lera och järn detta för att bygga trupper.

 

*

För s2, s3 och speeden så kan jag meddela att jag inte hittat någon gratis vetesökare (det finns dock betalalternativ att ladda hem). Men om någon känner till en gratis vetesökare för dessa servrar så skriv gärna en liten kommentar om detta.

*

Då man anfaller kan man välja många kombinationer av anfall men det finns fem ”grundtyper” och andra sorters anfall är mer eller mindre varrierade typer av dessa fem.

Anfall bör göras av enheter som har god attackstyrka så välj från början någon enhet som har en hög siffra på sin attackstyrka, vill man göra enheterna ännu bättre vid attack så kan dom uppgraderas i smedjan.

 

1. Scoutanfall – många kanske inte ser detta som ett riktigt anfall men att scouta innan någon av de andra anfallsformerna är mycket klokt gjort. Ett scoutanfall upptäcks bara om den du scoutar själv har scouter/spårare. Har din motståndare scouter så måste du skicka fler scouter än vad han har annars kommer dina enheter att dö och du får ingen infromation, så det är en klar fördel att skicka mer än en scout. Innan ett anfall är det som sagt en god idé att scouta byn man tänker anfalla, detta för att få information om målets trupper, försvarsbyggnader och lagrad råvarumångd. Att anfalla utan att känna till sin motståndares truppstyrka kan vara förödande.

 

2. Plundringsanfall – innebär att du anfaller en motståndare med syfte att själa hans resurser, stöld helt enkelt. Plundringsanfallen trupper består av snabba enheter som kan bära en stor mängd råvaror, theutates bilxtar från gallernas armé är perfekta för detta ändamål. Det bör observeras att motståndaren kan hinna upptäcka det inkommande anfallet och då hinna flytta undan råvaror och eventuellt förstärka byn med trupper.

 

3. Eliminera motståndarens trupper – denna typ av anfall används för att slå ut motståndarens trupper, vid ett sådant här anfall kan man räkna med betydligt större truppförluster än vid ett plundringsanfall, vill man kan det även vara klokt att ta med sig några murbräckor, motståndaren kan då räkna med viss skada på sin by även om han/hon hinner flytta undan sina trupper. Den här typen av anfall följs ofta upp av plundringsanfall eller katapultanfall.

 

4.Katapultanfall – detta anfall inkluderar katapulter och målet är då att förstöra sin motståndares by. Vid katapult anfall så kommer oftast anfallen i vågor, det innebär att det under ett kort tidsintervall kommer flera anfall efter varandra. Första inkommande trupperna brukar var något som kallas svep, i detta anfall så kommer det inga katapulter utan endast fotsoldater och kavalleri, dessa ska breda väg åt katapulterna som kommer senare. Nästa anfall kan bli ett katapultanfall eller möjligen ytterligare ett svep. Om det är ett katapultanfall så är det nu som de tunga och långsamma katapulterna kommer dessa kommer sällan ensamma utan har ofta sällskap av en skara krigare som ska skydda dom. Det kan komma många infall på rad och ofta så varvas katapultanfall med svep ifall motståndaren skulle hinna få förstärkning eller om hans/hennes trupper har återkommit från ett eget anfall.

 

5. Fejks – dessa anfall är egentligen inga riktiga anfall utan låtsas attacker som man använder sig av för att förvirra sin motståndare. Ett fejkanfall består av en ensam soldat som skickas iväg för att lura motstånaren att tro att det kommer ett mycket större anfall. Då man skickar fejks så bör man räkna med att den soldat man skickar kommer att dö därför skickas oftast en av de billigare enheterna.

*

I smedjan och vapenkammaren kan man uppgradera sina truppers attack- respektive försvarsvärde. Det bör observeras att det är varje enskild enhet som ska tränas, det hjälper inte att du har en smedja på nivå 20 om du inte har uppgraderat några enheter i den så kommer dom fortfarande ligga på nivå 0. Varje uppgradering ger en ökning på 1,5% av den tidigare nivån (totalt 20 nivåer per enhet, en för varje nivå i vapenkammare/smedja). Ökningen är exponentiell detta innebär att vid nivå 20 så har det skett en ökning med drygt 34,6%. Att utveckla sina truppers attack- och försvarsvärde är att rekomendera då man kan spara flera enheter på detta vid både anfall och försvar.

 

När man utvecklar sin truppers attack- och försvarsvärden så utgår man ifrån de tidigare värdena som är olika för varje enhet det innebär ochså att olika enheter kommer att öka olika mycket med de olika värdena. I instruktionerna i spelet så anges attackvärdet med två svärd, försvarsvärdet mot infanteri med en sköld med ett svärd på och försvarsvärdet mot kavalleri anges med en sköld med en hästsko på. Även om nivån på trupperna ökar så bör det betänkas att inga underverk görs även om man har utvecklat sina enheter till nivå 20, ta t.ex germanernas klubbman han har bara en femma i försvarsvärde mot kavalleri och en ökning på 34,6% ger honom endast 6,7 i försvar mot kavalleri (men så är ju klubbmannen en offensiv och inte en deffensiv enhet).

Det bör observeras att försvarsvärdet mot infanteri och kavalleri hos en enhet är olika, ex klubbmän har 20 i försvar mot infanteri och 5 mot kavalleri (dom är alltså 4 gånger bättre mot infanteri) vidare så är deras attackvärde 40, vilket är bra med tanke på att dom är spelets billigaste enhet.

 

Det är simpelt att beräkna försvarsvärde/attackvärde.

Gör bara så här:

Vid nivå 1: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,015

Vid nivå 5: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,077

Vid nivå 10: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,16

Vid nivå 15: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,25

Vid nivå 20: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,346

Och nej, jag orkar inte med att skriva ut alla nivåer där imellan men värdet ökar som sagt med 1,5% per nivå och ökningen är exponentiell. Vill du räkna själv så ta helt enkelt 1.015 (upphöjt i nivå smedja/vapenkammare) * (din enhets attack eller försvars nivå). [Blev visst lite matematisk utlärning här ochså 😛 ].

 

juni 2018
M T O T F L S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Mest lästa inlägg

Annonser