§1. Skaffa scouter/spårare

Ju flera scouter du har i din by dessto fler måste fienden skicka för att få reda på någon infromation om dina byar, där för kan man inte poängtera nog så många gånger att det är viktigt att har scouter i sin egen by. Om du helt saknar scouter i din by så kommer fienden att kunna scouta dig obemärkt och får reda på dina resurser, din militära styrka samt nivån på dina försvarsbyggnader. Det är alltid bra att neka en fiende dessa uppgifter, han/hon kan avstå ett anfall om inga scouter kommer tillbaks eftersom som det är svårare att beräkna ett anfall då man anfaller i blindo. Scouter kan uppgraderas både offensivt och deffensivt i smedja respektive vapenkammare och deras deffensiva kapacitet stärks även av murens nivå.

*

§2. Byns eget grundförsvar

Det fasta försvaret i din by består av muren, palatset/residenset och stenmuraren. Ju högre nivå dessa byggnader har ju mer stärker det din bys försvar. Det bör observeras att stenmuraren bara kan byggas i huvudbyn. Romarna får bäst försvarsbonus av sin stadsmur medans gallernas pallisad ger en medlmåttlig försvarsbonus, germanernas jordvall ger den sämsta skyddet men i gengälld är den väldigt svår att förstöra.

*

§3. Trupperna

Trupperna består av infanteri och kavalleri alla enheter med sina olika färdigheter och egenskaper, det är viktigt att ha ett ordentligt grundförsvar av trupper. Tänk på att stora attacker ofta har en övervikt på infanteri

*Romare bör sattsa till största delen på praetorianer, vill man så kan man även låta ungefär 1/4-1/3 av försvaret utgöras av legionärer. Ceasarriddare bör aldrig användas som försvar då dom äter såpass mycket vete.

*Galler bör ha ett grundförsvar som utgörs av flanxer då dessa är hyfsat billiga och veteeffektiva, vidar så kan man som galler även ha ett mobilt försvar av trupper och dessa bör då bestå av druidryttare.

*Germanernas försvar bör till största delen bestå av spjutmän men då dessa inte är överdrivet bra emot infanteri så rekomenderas det starkt att 1/3 av försvaret består av paladins. Paladiner bör ochså utgöra Germanernas mobila försvar, då dessa är de snabbast tillgänliga enheterna.

*

§4. Vid försvar

Vid försvar kan man välja hur man vill bemöta fiendens trupper, detta i sin tur beror på vilken sorts attack man tror att han/hon kommer göra.

*Plundring – har som mål att stjäla dina resurser.

*Döda dina trupper – syftet är att slå ut din armé.

*Krossa din by – målet mär den här attacken är att slå ut så mycket av byggnaderna i byn som din motståndare bara orkar.

Om anfallaren är ute efter att plundra dig så kommer kan troligen skicka snabba trupper som kan bära en heldel råvaror, bästa försvar mot ett sådant anfall är att tömma sin by på resurser och flytta sina trupper. Då har motståndaren helt enkelt inget att hämta och inget att döda.

Om anfallaren är ute efter att döda dina trupper så är det troligen bara ett inkommande anfall, i detta fall så kan man ochså flytta sina trupper men har man otur så har han/hon tagit med sig murbräckor och kommer då att förstöra en del av din by.

Om anfallaren är ute efter att krossa din by så kommer troligen attackerna i vågor, först ett svep som rensar byn på trupper och där efter ett eller flera anfall med katapulter som förstör din by. Det är även möjligt att det kommer ytterligare svep med trupper. Bäst är att flytta sina trupper då svepen kommer och sedan ha tillbaks dom då katapulterna kommer annars så kommer katapulterna troligen förstöra stora delar av din by. Vilken sorts trupper som kommer kan man räkna ut då man ser hur lång tid det är kvar till anfallet, katapulter rör sig inte lika fort som infanteri och betydligt långsammare än kavalleri.

*

Annonser