Det här är ett verktyg som hjälper oss att hitta andra spelare i travian, sidans adress är:

http://travianmap.nl/index.php#

Det bör observeras att det enligt travians regler inte är tillåtet att använda sig av tilläggsprogram som utför automatiska åtgärder eller orsakar kännbar server-användning.

*

Om du går in på sidan så ska den komma upp på svenska om den inte gör det så tryck på den svenska flaggan i vänstra kanten. Verktyget i sig är ytterst lätt att använda.

 

För att hitta spelare på kartan:

1. Välj den server du spelar på, de svenska servrarna är markerade med .se i slutet.

2. Skriv in namnet på den spelare du söker, det är viktigt att du stavar rätt, om du söker flera spelare så använd kommatecken och mellanrum mellan varje spelare.

3. Tryck sök

4. Resultatet kommer nu att dyka upp på kartan nedan och har du sökt flera spelare så kommer dom att visas med olika färg. Varje by markeras en gång så har en spelare mer än en by kommer det finnas flera markeringar för den spelaren. Markeringens storlek visar byns storlek. För muspekaren över byn för att få upplysningar om namn, by, invånarantal, allians, stam och kordinater.

För att hitta en eller flera allianser så gör du på samma sätt men du skriver in alliansnamnet i rutan som det står allians framför, om du vill ha alla spelare i en allians markerade med varsin färg så skriv även in namnet på en spelare. Till höger om kartan återfinns det en lista på de spelare/allianser du sökt efter.

Vill du så kan du zoom genom att klicka på kartan på det ställe som du vill zooma in, detta kan ge en klarare bild över hur många byar någon äger om byarna ligger tätt.

 

För att få reda på restid mellan två spelare:

1. Klicka på knappen ”restid” och sedan är det i princip bara att följa instruktionerna.

2. Välj stam på den som ska färdas

3. Om du har en torner plats fyll i dess nivå (glöm inte att kryssa i speed servern om du spelar där)

4. Välj din långsamaste enhet i listan (obs! den är på tyska, men trupperna står i ordning med handelsmännen längst ner)

5. Fyll i start kordinaterna

6. Fyll i mål kordinaterna

7. Tryck beräkna

8. Tiden kommer upp högst upp i rutan och anges i timmar:minuter:sekunder

 *

Bilden nedan visar de för tillfället fem bästa spelarna på den svenska server 3 (klicka för större bild).

travianmap