I smedjan och vapenkammaren kan man uppgradera sina truppers attack- respektive försvarsvärde. Det bör observeras att det är varje enskild enhet som ska tränas, det hjälper inte att du har en smedja på nivå 20 om du inte har uppgraderat några enheter i den så kommer dom fortfarande ligga på nivå 0. Varje uppgradering ger en ökning på 1,5% av den tidigare nivån (totalt 20 nivåer per enhet, en för varje nivå i vapenkammare/smedja). Ökningen är exponentiell detta innebär att vid nivå 20 så har det skett en ökning med drygt 34,6%. Att utveckla sina truppers attack- och försvarsvärde är att rekomendera då man kan spara flera enheter på detta vid både anfall och försvar.

 

När man utvecklar sin truppers attack- och försvarsvärden så utgår man ifrån de tidigare värdena som är olika för varje enhet det innebär ochså att olika enheter kommer att öka olika mycket med de olika värdena. I instruktionerna i spelet så anges attackvärdet med två svärd, försvarsvärdet mot infanteri med en sköld med ett svärd på och försvarsvärdet mot kavalleri anges med en sköld med en hästsko på. Även om nivån på trupperna ökar så bör det betänkas att inga underverk görs även om man har utvecklat sina enheter till nivå 20, ta t.ex germanernas klubbman han har bara en femma i försvarsvärde mot kavalleri och en ökning på 34,6% ger honom endast 6,7 i försvar mot kavalleri (men så är ju klubbmannen en offensiv och inte en deffensiv enhet).

Det bör observeras att försvarsvärdet mot infanteri och kavalleri hos en enhet är olika, ex klubbmän har 20 i försvar mot infanteri och 5 mot kavalleri (dom är alltså 4 gånger bättre mot infanteri) vidare så är deras attackvärde 40, vilket är bra med tanke på att dom är spelets billigaste enhet.

 

Det är simpelt att beräkna försvarsvärde/attackvärde.

Gör bara så här:

Vid nivå 1: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,015

Vid nivå 5: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,077

Vid nivå 10: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,16

Vid nivå 15: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,25

Vid nivå 20: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,346

Och nej, jag orkar inte med att skriva ut alla nivåer där imellan men värdet ökar som sagt med 1,5% per nivå och ökningen är exponentiell. Vill du räkna själv så ta helt enkelt 1.015 (upphöjt i nivå smedja/vapenkammare) * (din enhets attack eller försvars nivå). [Blev visst lite matematisk utlärning här ochså 😛 ].

 

Annonser