Kulturpoäng

Kulturpoäng, förkortat KP eller CP ( för eng culture points), är en sorts restriktion som begränsar antalet byar man kan skaffa sig samtidigt. Man kan se ur många kulturpoäng man tjänar per timme i sitt palats/residens. Varje byggnad man bygger ger ett visst antal kulturpoäng och ju mer man uppgraderar byggnaden dessto fler kulturpoäng kommer den att producera per timme, detta med undantag av produktionsfälten som inte producerar fler poäng per timme då dom uppgraderas högre än nivå 10.

Då bygger sina två första nya byar, alltså by 2 och 3, så behöver man inte ägna så stor vikt åt kulturpoängen dessa kommer troligen ha nått en tillräckligt hög nivå ändå, även vid utvecklandet av eran fjärde by så lär ni inte behöv vänta särskilt länge på att komma upp i rätt nivå. Där efter blir det jobbigare men då har du troligen ochså resurser att bygga byggnader som ger dig mer kulturpoäng. Vill man ha ännu mer kulturpoäng än dom man får av att bygga och uppgradera sina byggnade så kan man bygga ett stadshus. I stadshuset kan man hålla fester och dessa ger en ökad nivå kulturpoäng, en liten fest ger 500 KP och en stor fest ger 2000 KP. Det kan även nämnas att kulturpängen påverkar senatorer/hövdingar/stamledare vid övertagandet av en by.

Se lista över hur mycket kulturpoäng dina byggnader ger här: http://help.travian.se/index.php?type=faq&mod=532&s=500

Nya byar

Grunda en ny by: Förutom tillräckligt med kulturpoäng så behövs det en tom ruta på kartan och 3 nybyggare, dessa kan byggas i ett palats eller residens med nivå 10, fler nybyggare kan även byggas vid palats nivå 15 och 20 eller residens nivå 20. När du sedan byggt tre nybyggare (dom är dyra) så behöver du 750 enheter av varje råvara att ta med dig till den nya by.

Att ta över en by: för att ta över en annan spelars by så behöver du en administratör, denne forskar du fram i din akademi (måste vara nivå 20) du måste ochså ha en samlingsplats på nivå 10 (endast nivå 5 för germaner). När du sedan forskat fram din aministratör så kan du skapa en i palatset/residenset vid samma nivå som nybyggare, observara att om du skapat nybyggare på en nivå så kan du inte skapa en administratör på samma nivå. Administratören skickar du till den by du vill ta över, tänk bara på att byn får inte vara en huvudstad, residens/palats måste vara förstört och du ska ha tillräckligt med kulturpoäng, dessutom bör du ha dödat motståndarens trupper. När lojaliteten i byn är nere på 0% så försvinner din administratör och byn är din.