Se även Byggnadsöversikt del 1.

Lite som kan vara värt att nämna om olika byggnader. Byggnaderna kan delas in i tre kategorier: ekonomisk byggnader, militära byggnader och byggnader som bygger upp byns infrastruktur.

 

Ekonomiska byggnader

Detta är de byggnader som ger din by resurser, hit räknas råvarufälten samt byggnaderna vetekvarn, murbruk, sågverk, järnguteri och bageri. Det är dessa byggnader som ger dig råvaror och på så sätt en möjlighet att utveckla resten av din by.

Militära byggnader

Hit hör alla byggnader som gör det möjligt för dig att bygga och utveckla din armé, det inkluderar följande byggnationer: akademi, baracker, vapenkammare, smedja, samlingsplats, tournerplats, stall, fälla, hjältens egendom, verkstad, stort stall, stor barack och jordvall/palliasd/stadsmur.

Infrastruktur

Här hittar du de byggnader som bygger upp din infrastruktur, alltså de anläggningar som anses vara nödvändiga för att din by ska fungera. Framför allt avses byggnader som främjar transport och information, men hit hör ochså byggnader som bidrar till fastighetsstruktur, lagar, politik och bebyggelse. Här hittar du följande byggnader: ambassad, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, stenhuggare, stadshus, handelsplats, skattkammare, grotta och världsunder.

Huvudstadens påverkan på byggnation

En av dina byar är din huvudstad, när du startar spelet så kommer din första by automatiskt att vara huvudstad. Vill du ha en annan stad som huvudstad så får du bygga ditt palats i den utvalda staden, gå sedan in på palatset så hittar du en grön länk ”Gör denna by till din huvudstad”. När man sedan gjort en by till huvudstad kan valet inte ångras, enda möjligheten är då att riva palatset och bygga upp det på nytt i en annan by.

Vissa byggnader kan inte byggas i huvudstaden andra kan endast byggas i huvudstaden. Stenmuraren är en sådan byggnad, den kan bara byggas i din huvudstad och om du skulle byta huvudstad efter att ha byggt stenmuraren så kommer denna byggnad att försvinna. Det finns ochså byggnader som inte kan byggas i huvudstaden, byggnaderna stort stall och stor barack hör dit och om du gör en by som rymmer någon av dessa två byggnader till huvudstad så kommer dom att försvinna. Inte heller byggnaden skattkammare kan byggas i din huvudstad.

Tänk ochså på att om du byter huvudstad så kommer alla råvarufält som är uppgraderade högre än till nivå tio att försvinna (nivån sjunker till nivå 10 igen).