En hjälte är en soldat som du måste ha om du vill annektera en oas. Oaser är landområden som ger din by en ökad produktion av en eller två råvaror.

För att skapa dig en hjälte så behöver du byggnaden hjältens egendom, här inne så kan du träna en av dina trupper (vilket kräver att du forskat fram och byggt minst en soldat). Trupper med högre startvärden är givitvis starkare och bättre som hjältar än dom som har lägre värden, men ju bättre trupper dessto längre återupplivningstid och dessutom högre kostnad för träning och återupplivning. Återupplivning innebär att du kan återskapa en hjälte som dött i strid detta iställer för att träna en helt ny. Totalt kan man ha tre hjältar, men bara en aktiv åt gången, då hjälten dör kan man välja vilken av sina hjältar man vill återuppliva, har man bara en kan man välja att återuppliva denna eller träna en ny.

 

Oaser finns det åtta olika sorter av, dessa ger följande ökningar: 25% trä, 25% lera, 25% järn, 25% vete, 25% trä + 25% vete, 25% lera + 25% vete, 25% järn + 25% vete eller 50% vete. Om du vill ta över en oas så krävs det att byggnaden hjältens egendom är på minst nivå 10 då kan du ta över en oas, vill du ta över yttreligare en oas så ska byggnaden upp på nivå 15 och för att ha tre oaser så ska byggnaden ha nivå 20. Oaserna måste dessutom ligga inom en radie av tre rutor från din by (alltså inom din kartbild på 7×7 rutor).

I början av spelet så bor det vilda djur i oasen, klicka på oas på kartan så får du reda på vilka djur som bor där utan att scouta. För att ta över oasen så måste djuren dödas och hjälten ska överleva. Har en annan spelare redan tagit över oasen så kan du i din tur ta över den från honom/henne, då måste du först förgöra alla försvarande trupper och därefter så anfaller du med din hjälte. Antalet anfall med hjälten avgörs av hur många oaser försvararen redan äger, vid 3 oaser räcker det med en attack, vid 2 oaser behövs det två attacker och vid 1 oas krävs det tre attacker.

 

Hjälten kan användas till annat än att ta över oaser, när han är ute och krigar så tränar han upp sin skicklighetsnivå och för varje nivå han stiger så får han 5 erfarenhetspoäng dessa används sedan för att träna upp hans fem färdigheter.

En hjälte har följande färdigheter: offensiv [ökar hjältens attackvärde], defensiv [ökar hjältens försvarsvärde], off-bonus [ökar arméns attackvärde, då hjälten attackerar med armén], def-bonus [ökar arméns försvarsvärde, då hjälten försvarar ihop med armén] och regeneration [ökar hjältens regenerationshastighet]. (Regeneration innebär att hjälten vid skada läker och återskapas)

Observera då det gäller hjältar:

*Uppgraderingar i smedja eller vapenkammare inte stärker hjältens nivå, oavsett när dessa uppgraderingar ägde rum.

*Hjälten kan inte bära med sig något byte.

*Hjälten rör sig med den hastighet som hans typ av soldat har (ex så går en hjälte som är tränad från theutates blilxt snabbare än en som är träbnad från en imperiesoldat).

*Det går inte att göra murbräckor, katapulter, nybyggare, scouter eller administratörer till hjältar.

*Oavsett by antal så kan du bara ha en aktiv hjälte.

*Om hjälten skickas till en annan av dina byar som förstärkning så kommer du kunna skicka ut honom på attacker därifrån, underförutsättning att du i denna by har byggnaden hjältens egendom.

Annonser