Fälla

Fällan är en försvarsbyggnad som endast kan byggas av den person som har valt att spela som galler. Romare och germaner får klara sig utan fällor, inte heller natarerna har några fällor. Fällan är till för att fånga fientliga trupper som attackerar byn. Då man byggt byggnaden så kan man träna 10 fällor per nivå, således kan man som mest hålla sig med 200 fällor. Varje fälla rymmer en krigare.

Fientliga trupper kommer att fastna i fällorna då dom attackerar byn, det går inte att undvika utom i de fall då man har fler trupper med sig än vad det finns fällor men då måste man ha anfallit i attackläget och inte plundringsläget.

Ex 20 krigare anfaller i attackläget, i byn finns det 5 fällor, 5 krigare kommer fastna men släpps lösa av de övriga krigarna som ochså är med i anfallet. Om det där emot finns 20 fällor i byn så kommer alla 20 krigarna fastna i fällorna och inte komma loss.

 

Trupper som sitter fängslade äter vete av den spelare som äger fällorna, varje soldat äter den veteranson som är specifik för just hans truppslag. Ägaren till fällorna kan inte döda de fångar som sitter där utan endast behålla dom i utpressningssyfte eller släppa dom fria. De spelare som äger trupperna kan välja att döda sina trupper (detta görs i från samlingsplatsen). Vill man inte döda sina trupper utan istället få dom fria så måste man anfalla igen, anfallet måste ske i attackläge och inte i plundringsläge. Vem som helst kan befria fångarna, det spelar ingen roll vilken stam man tillhör och det spelar heller ingen roll om det är ens egna fångar i fällorna.

Ex. Person 1 plundrar person 2 och trettio av hans trupper fastnar i fällorna, person 1 har inte tillräckligt med egna trupper för att anfalla igen och frige sina trupper, person 2 vägrar släppa fångarna. Person 1 pratar då md person 3 som gör ett lyckat anfall (i attackläget) mot byn och släpper då loss person 1 trupper.

Om den som äger fällorna släpper fångarna så kan 1/2 av fällorna repareras, om fångarna däremot blir fria genom ett lyckat anfall så kan endast 1/3 av fällorna repareras.

 

 

Grotta

Det finns inga krav för att bygga en grotta så alla kan göra det. Grottan är en passiv försvarsbyggnad men den är fortfarande en utmärkt hjälp, särskilt bra är den för den spelare som ännu inte har fått råd att bygga upp sina försvarstrupper. Grottan är till för att gömma undan lite resurser när byn blir anfallen. Råvarorna i grottan kan inte bli stulna. Det bör dock observeras germanerna har en plundringsbonus som gör att grottan i den byn dom anfaller bara gömmer 2/3 av råvarorna, germaner kommer alltså ta 33% av de resurser som finns i grottan. Observera ochså att oavsett nivå på samlingsplatsen så kan man inte låsa målet för katapulterna på grottan.

Grottan rymmer vid nivå 10 totalt 1000 råvaror, förutom hos gallerna, deras grotta är nämligen dubbelt så stor. När en grotta nått nivå 10 så kan man bygga ytterligare en.

Läs mer om försvar av byn här.

 

*

För mer om olika byggnader:

Byggnadsöversikt del 1 & Byggnadsöversikt del 2

*