Dessa två trupper är ditt artilleri och byggs i verkstaden. För att bygga en verkstad så krävs en akademi på nivå tio och en huvudbyggnad på nivå 5.

Murbräckor kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 1 och akademin minst nivå 10.

Katapulter kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 10 och akademin minst nivå 15.

 

Samlingsplats – att låsa målet

För att skicka i väg sina katapulter och murbräckor så behöver man en samlingsplats. Murbräckorna kommer, oavsett nivå på samlingsplats, automatiskt att anfalla stadsmur/jordvall/pallisad. Katapulterna kan vid vissa nivåer på samlingslatsen däremot ställas in så att dom skitar på specifika mål. Samlingsplats nivå 1 – slumpvalt mål. Samplingsplats nivå 3 – bageri, järngjuteri, järngruva, lergrop, magasin, murbruk, skogshuggade, sågverk, vetefält eller vetekvarn. Samlings plats nivå 5 – silo eller magasin. Samlingsplats nivå 10 – akademi, ambassad, barack, handelskontor, hjältens egendom, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, samlingsplats, smedja, stall, stor barack, stort stall, tornerplats, vapenkammare, verkstad eller världsunder. Observera att vid högre niver kan givetvis mål som låses vid lägre nivåer ochså låsas. När samlingsplatsen når nivå 20 så kan man låsa två av målen under samma attack. Målen grotta, fälla och stenhuggare kan aldrig låsas. Om målet låses på en byggnad som inte finns kommer katapulterna automatiskt att anfall ett slumpvalt mål.

Om man vill katapultera grotta, fälla eller stenhuggare så får man helt enkelt välja ”slumpvald” som mål och hoppas på det bästa, byggnaderna i sig går alltså att katapultera men målet kan inte låsas. Katapulter attackerar inte heller stadsmur/jordvall/pallisad, vill man riva denna så får man använda sig att ett par murbräckor.

 

Murbräckor – så fungerar dom

Murbräckorna används endast för att riva stadsmur/jordvall/pallisad, dessa bör skickas tillsammans med ett infanteri/kavalleri, har motsåndaren mycket trupper kan det vara bra att svepa byn några gånger med infanteri/kavalleri innan man skickar med murbräckorna.

Romarnas stadsmur är lättast att riva, dess fördel är att den ger det högsta skyddet mot infanteri och kavalleri. Germanernas jordvall är svårast att förstöra men den ger å andra sidan ett jämförelsevis dåligt skydd. Gallernas pallisad kommer någonstans mitt emellan vad det gäller både rivning och skydd.

 

Katapulter – Strategi och taktik vid anfall

1 – Att sätta sin motståndares trupper ur funktion. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När katapulterna sedan kommer dit så bör deras mål vara silo, bageri och vetefält, när dessa slås ut kommer nybyggda trupper inte ha något att äta och således svälta till döds. Lämpliga mål där efter är huvudbyggnad, samlingsplats, barack, stall och verkstad, även akademin, magasin och residens kan vara bra att slå ut.

2 – Att förhindra sin farm från att växa. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Om man plannerar att ha den man katapulterar som farm så är det ju ingen hit att slå ut silo/magasin/råvarufält/byggnader som höjer råvaruproduktionen. Man bör då istället satsa på huvudbyggnaden, när nivån på den sjuker går det trögt att bygga och sedan när den slås ut helt kan man inte bygga någon annan byggnad. Det kan därefter vara nyttigt att ta ut baracker, stall, verkstad och samlingsplats om byggnaderna finns. Att katapultera på slumpvald för att träffa grotta eller fälla rekomenderas bara om dessa byggnader är ett stort problem, i annat fall låt bli eftersom det är troligare att du vid slumpvalt mål kommer att träffa råvarufälten.

3 – Att anfalla för att senare ta över byn. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Du vill inte förstöra för många byggnader eftersom dessa kommer att bli dina så småning om. Ett lämpliga mål att välja är givetvis residens eftersom du inte kan ta över byn förens de är borta, vidare är det även smart att slå ut samlingsplats, baracker, stall och verkstad, så att nya trupper inte kan skickas eller byggas.

4 – Att anfalla en huvudstad. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När man anfaller en huvudstad så är det ofta med målet att förstöra för motståndaren då man inte kan ta över byn. Silo och bageri är lämpliga första mål, även huvudbyggnaden är att rekommendera liksom samlingsplats, baracker, stall, verkstad, magasin, marknadsplats och råvarufält. Vid anfall av huvudstad som man sedan inte tänkt farma går det utmärkt att slumpa efter stenmurare, grotta och fälla, då man ändå kommer vilja förstöra alla byggnader så småning om.

 

Att bli anfallen av katapulter

Om du blir anfallen av en spelare och denna skickar med katapulter så kommer det troligen att märkas på truppernas hastighet, katapulterna tillhör ju som bekant de långsammare enheterna i spelet, förutsättningen är dock att du ser anfallet i god tid och inte ett par minuter innan för då vet du inte hur länge trupperna har varit ut och knallat. Det bästa vid anfall med katapulter är att ha trupper i byn som försvarar emot katapulterna annars kommer du sedan att ha en mycket trasig by. Läs mer om försvar av din by här.

Om du har någon form av artilleri i en by som blir anfallen så bör du lämpligen flytta dessa eftersom varken murbräckor eller katapulter har några vidare försvarsvärden.

*

Anfaller du en by med katapulter/murbräckor så kommer dom rent försvarsmässigt att räknas som infanteri. Det är alltså motståndarens försvarsvärde mot infanteri som du kommer att få räkna med även mot ditt artilleri.

*

Annonser