En allians är en grupp av spelare som går samman och bildar en pakt, spelarna i pakten binder sig till vissa gemensamma bestämmelser som i en fungerande allians följs av alla alliansen medlemmar, en gemensamm bestämmelse för de allra flesta allianser är att man inte anfaller någon som är med i samma allians som man själv är med i. Allianser sätter ofta up fler regler och fungerar troligen på ett demokratiskt vis vilket innebär att man ibland får stå tillbaks och låta gruppen avgöra även om man inte är nöjd med beslutet. Det är dock lönsamt att gå med i en allians för vid en attack mot dig så har du förhoppningsvis hela alliansen sammlade styrka där, redo att backa upp dig.

För att gå med i en allians så måste du bli inbjuden av den allians du vill vara med i, inbjudan hittar du i din ambassad och således behöver du en ambassad för att kunna ta emot och acceptera inbjudningar. När du blivit medlem i en allians kan du förutom översikten/allians presentationen dessutom se forumet, attacklogen, nyheterna och dina alternativ, du kan dessutom se hur aktiva alliansens övriga medlemmar är, detta markeras efter varje medlems namn på allians presentationen blå (inloggad), grön (inne senaste 24 timmarna), gul (inne senaste 3 dygnen), röd (inne de senaste 7 dygnen) och grå (inte inne de senaste 7 dygnen).

 

Att starta en egen allians

Vill du starta en egen allians så behöver du en ambassad som har minst nivå 3 samt folk i närheten att bjuda in till din allians. Med en ambassad på nivå 3 kan du ta in 9 medlemmar, därefter så kan du ta in ytterligare 3 medelemmar för varje niv du uppgraderar din ambassad. Som skapare av alliansen har du rättigheten att ändra alliansens namn, bjuda in nya spelare, sparka spelare, styra alliansens utrikesdiplomati, ändra allians beskrivningen, länka till ett forum (externt eller internt) samt dela ut rättigheter till andra spelare i alliansen. Vid nivå 20 är ambassaden helt uppgraderad och rymmer då 60 medlemmar, tänk på att det är dyrt att bygga upp sin ambassad till nivå 20, vissa alliansen kräver skatt av sina medlemmar för att kunna bygga upp sin ambassad.

Många allianser har en eller flera vingar. En vinge är en allians  som räknas som del i en annan allians, alliansen och vingen hjälper varandra och har ofta ett gemensamt forum. En vinge kan uppstå av olika orsaker, det kan vara platsbrist i den nuvaranda alliansen eller ochså vill man dela in sina medlemmar efter position på kartan.

 

 Rivning av ambassaden!

Har du platsbrist i din by kan det vara intressant att överväga att riva ambassaden. Vill man så kan man bygga upp ambassaden i en annan by, det räcker nämligen med en ambassad för att täcka alla din byar. Det är dock inte nödvändigt att bygga upp ambassaden igen, även om du river den så kommer du fortfarande vara medlemm i din allians, du kan dock inte göra några val angående alliansen om du saknar ambassad.

Är det så att du skulle äga en ambassad och ha en egen allians så kommer dina medlemmar att vara kvar i alliansen även om ambassadenblir riven av motståndare, desvärre kan du inte ta in nya medlemmar om det inte finns några lediga platser.

 

Relation med andra allianser

Du kan som ledare för din allians välja att integrera med en eller flera andra allianser, ofta sker detta mellan jämnstora allianser som ligger förhållandevis nära varandra och har ett eller flera gemensamma mål som dom jobbar för att nå.

Två allianser kan sluta en allians med varandra – detta innebär att båda parter binder sig att inte anfall varandra samt att hjälpa varandra med blandannat defensiva trupper och smidiga råvarubyten.

Två allianser kan ochså skapa en IAP:s med varadra – IAP står för Icke Aggressions/Attack Pakt. Dessa allianser kommer inte att hjälpa varadra men eftersom ingen av dom kan få övertaget i en strid så vill dom inte heller fortsätta slåss. IAP:ser skapas även då två krigande allianser slutit fred med varandra.

Två allianser kan gå i krig med varandra – dom förklarar då öppet krig mot varandra och trupperna kommer att vandra och murbräckorna kommer att rulla. En allians som är i krig kan ta hjälp av sina allinas-pakter både på den defensiva och den offensiva sidan.

***

Annonser